BIG wet

De BIG wet heeft als doel te zorgen voor een hoge kwaliteit van de gezondheidszorg en er voor te zorgen dat dit zo blijft. De BIG wet beschermt daarnaast ook patiƫnten tegen het ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners. Dit doen we onder andere middels het BIG-register.

Beroepen

Beroepen waarvoor de BIG wet geldt zijn onder andere apotheker, arts, fysiotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, physician assistant, psychotherapeut, tandarts, verloskundige en verpleegkundige. Kijk op de volgende pagina voor een volledig overzicht van de beroepen waarvoor de BIG wet geldt.

BIG-nummer

Het BIG-nummer dat aan zorgverleners wordt toegekend, is een uniek nummer waarmee gemakkelijk gecontroleerd kan worden of een zorgverlener ook daadwerkelijk bevoegd is om zijn of haar beroep uit te oefenen.

Vanaf 1 april 2019 zijn BIG-geregistreerde zorgverleners verplicht hun BIG-nummer op alle uitingen bekend te maken. Dit maakt het voor patiĆ«nten makkelijker te controleren of een zorgverlener geregistreerd is in het BIG-register. Voor BIG-geregistreerde zorgverleners geldt dat ze zo snel vindbaar zijn en niet verward worden met collega’s met dezelfde achternaam en hetzelfde beroep.

Laatste nieuws