Beroepen

Hieronder vindt u een overzicht van beroepen waarvoor de BIG wet geldt. De beroepen worden onderverdeeld in verschillende categorieën, ook wel ‘artikelen’ genoemd.

Artikel 3-beroepen

Artikel 3-beroepen hebben een wettelijk beschermde beroepstitel en moeten zich registreren in het BIG-register. Ze vallen onder het tuchtrecht.

 • Apotheker
 • Arts
 • Fysiotherapeut
 • Gezondheidszorgpsycholoog
 • Physician assistant
 • Psychotherapeut
 • Tandarts
 • Verloskundige
 • Verpleegkundige.

Artikel 36a-beroepen (experimenteer beroepen)

Voorwaarden: Artikel 36a-beroepen hebben een wettelijk beschermde opleidingstitel en kunnen zich (binnenkort) tijdelijk registreren in het BIG-register. Ze vallen onder het tuchtrecht en mogen voorbehouden handelingen uitvoeren. Deze beroepen hebben een tijdelijk zelfstandige bevoegdheid.

 • Klinisch technoloog
 • Bachelor Medisch Hulpverlener
 • Verpleegkundig specialist; heeft wel een wettelijk register en valt onder het tuchtrecht.

Artikel 34-beroepen:

Voorwaarden: Artikel 34-beroepen hebben een wettelijk beschermde opleidingstitel en kunnen zich niet registreren in het BIG-register, Ze vallen ook niet onder het tuchtrecht.

 • Apothekersassistent
 • Diëtist
 • Ergotherapeut
 • Huidtherapeut
 • Klinisch fysicus
 • Logopedist
 • Mondhygiënist
 • Oefentherapeut
 • Optometrist
 • Orthoptist
 • Podotherapeut
 • Radiodiagnostisch laborant
 • Radiotherapeutisch laborant
 • Tandprotheticus
 • Verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG’er).

Artikel 14-specialismen

Hieronder vallen de wettelijk erkende specialismen. De specialismen zijn gesorteerd op hun aanspreektitel. Achter de aanspreektitel is wordt het formele specialisme genoemd.

Apotheker

 • Ziekenhuisapotheker (ziekenhuisfarmacie)
 • Openbaar apotheker (openbare farmacie)

Arts

 • Anesthesioloog (anesthesiologie)
 • Arts klinische chemie (klinische chemie)
 • Arts maatschappij en gezondheid (maatschappij en gezondheid)
 • Arts voor verstandelijk gehandicapten (geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten)
 • Arts-microbioloog (medische microbiologie)
 • Bedrijfsarts (arbeid en gezondheid – bedrijfsgeneeskunde)
 • Cardioloog (cardiologie)
 • Cardiothoracaal chirurg (cardio-thoracale chirurgie)
 • Chirurg (heelkunde)
 • Dermatoloog (dermatologie en venerologie)
 • Gynaecoloog (obstetrie en gynaecologie)
 • Huisarts (huisartsgeneeskunde)
 • Internist (interne geneeskunde)
 • Keel-, neus- en oorarts (Keel- neus- en oorheelkunde)
 • Kinderarts (kindergeneeskunde)
 • Klinisch geneticus (klinische genetica)
 • Klinisch geriater (klinische geriatrie)
 • Longarts (longgeneeskunde en tuberculose)
 • Maag-, darm- en leverarts (leer van maag-darm-leverziekten)
 • Neurochirurg (neurochirurgie)
 • Neuroloog (neurologie)
 • Nucleair geneeskundige (nucleaire geneeskunde)
 • Oogarts (oogheelkunde)
 • Orthopedisch chirurg (orthopedie)
 • Patholoog (pathologie)
 • Plastisch chirurg (plastische chirurgie)
 • Psychiater (psychiatrie)
 • Radioloog (radiologie)
 • Radiotherapeut (radiotherapie)
 • Reumatoloog (reumatologie)
 • Revalidatiearts (revalidatiegeneeskunde)
 • Specialist ouderengeneeskunde (specialisme ouderengeneeskunde)
 • Sportarts (sportgeneeskunde)
 • Uroloog (urologie)
 • Verzekeringsarts (arbeid en gezondheid – verzekeringsgeneeskunde)

Gezondheidszorgpsycholoog

 • Klinisch neuropsycholoog (klinische neuropsychologie)
 • Klinisch psycholoog (klinische psychologie)

Tandarts

 • Orthodontist (dento-maxillaire orthopeadie)
 • Kaakchirurg (mondziekten en kaakchirurgie)

Verpleegkundige

 • Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
 • Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen
 • Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
 • Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
 • Verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen