Verzoek om vermelding BIG-nummer in wachtkamers uit wetsvoorstel te halen

De overkoepelende verenigingen van zorgverleners zijn tot overeenstemming gekomen dat de vermelding van BIG-nummers in wachtkamers niet gewenst is.

De organisaties zijn bereid mee te gaan in de verplichte vermelding van het BIG-nummer op websites en in digitale handtekeningen, maar eisen dat het vermelden van BIG-nummers in wachtkamers uit het voorstel voor de nieuwe BIG wet moet worden geschrapt.

De samenwerkende verengingen KNMG, ANT, het KNGF, KNMT, KNMP, OVAL en NAPA staan in nauw overleg met elkaar over de regeling m.b.t. de verplichte vermelding van het BIG-nummers. Dit is een regeling die het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport eerder dit jaar in wilde voeren. De organisaties schreven een brandbrief waarin aangedrongen werd onnodige administratieve lasten die bij de nieuwe wet komen kijken te voorkomen.

Lees hier de brief die de organisaties geschreven hebben.