Toekomstvisie BIG wet na de zomer van 2020

Minister Bruins van Medische Zorg en Sport heeft de Tweede Kamer recent geïnformeerd over de plannen voor de BIG wet. Zijn doel is om middels overleg met het zorgveld samen tot een langetermijnvisie te komen waarmee de BIG wet klaar is voor de toekomst.

De Kamer zal na de zomer van 2020 op de hoogte gebracht worden van de resultaten. Alle zorgverleners zijn via hun eigen belangenorganisaties vertegenwoordigd in de klankbordgroep.