KNMG wil in nood soepeler om kunnen gaan met regels rond BIG wet

De KNMG wil dat in een crisissituatie, zoals momenteel met het coronavirus, er soepeler kan worden omgegaan met de BIG wet om zo levens te redden. 

In de BIG wet staan strenge regels rond de bekwaamheid van artsen. Volgens de BIG wet moet iemand geregistreerd zijn in het BIG-register om zichzelf arts te mogen noemen en bepaalde zorghandelingen uit te mogen te mogen voeren. Zo houden we het niveau van de gezondheidszorg op een hoog niveau.

Lees verder “KNMG wil in nood soepeler om kunnen gaan met regels rond BIG wet”

Toekomstvisie BIG wet na de zomer van 2020

Minister Bruins van Medische Zorg en Sport heeft de Tweede Kamer recent geïnformeerd over de plannen voor de BIG wet. Zijn doel is om middels overleg met het zorgveld samen tot een langetermijnvisie te komen waarmee de BIG wet klaar is voor de toekomst.

De Kamer zal na de zomer van 2020 op de hoogte gebracht worden van de resultaten. Alle zorgverleners zijn via hun eigen belangenorganisaties vertegenwoordigd in de klankbordgroep.

Verzoek om vermelding BIG-nummer in wachtkamers uit wetsvoorstel te halen

De overkoepelende verenigingen van zorgverleners zijn tot overeenstemming gekomen dat de vermelding van BIG-nummers in wachtkamers niet gewenst is.

De organisaties zijn bereid mee te gaan in de verplichte vermelding van het BIG-nummer op websites en in digitale handtekeningen, maar eisen dat het vermelden van BIG-nummers in wachtkamers uit het voorstel voor de nieuwe BIG wet moet worden geschrapt.

De samenwerkende verengingen KNMG, ANT, het KNGF, KNMT, KNMP, OVAL en NAPA staan in nauw overleg met elkaar over de regeling m.b.t. de verplichte vermelding van het BIG-nummers. Dit is een regeling die het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport eerder dit jaar in wilde voeren. De organisaties schreven een brandbrief waarin aangedrongen werd onnodige administratieve lasten die bij de nieuwe wet komen kijken te voorkomen.

Lees hier de brief die de organisaties geschreven hebben.

Onrust onder verpleegkundigen wetsvoorstel BIG wet

Er is veel onrust bij verpleegkundigen naar aanleiding van het wetsvoorstel dat een onderscheid maakt tussen verpleegkundigen met een hbo opleiding en verpleegkundigen met een mbo opleiding. Bepaalde zorgtaken die momenteel door verpleegkundigen met een mbo opleiding worden uitgevoerd zouden door hen niet meer uitgevoerd mogen worden.

Veel verpleegkundigen voeren dezelfde taken uit, ook als het gaat om complexe zorg. De opleidingsachtergrond kwam hierbij tot nu toe vaak niet ter sprake. Mogelijk gaat hier binnenkort verandering in komen. Hierdoor kunnen verpleegkundigen veel ervaring onder een jonge verpleegkundige komen te staan die zijn of haar opleiding pas net heeft afgerond.

Dat zou in het nieuwe wetsvoorstel BIG II staan. Een verpleegkundige met een hbo achtergrond wordt volgens dit wetsvoorstel een ‘regieverpleegkundige’. Een verpleegkundige met een mbo achtergrond blijft een ‘gewone verpleegkundige’.

Verpleegkundigen die inmiddels jarenlange ervaring hebben, zijn bang dat ze door de nieuwe wet niet meer als volwaardig meetellen terwijl ze altijd wel volwaardig mee hebben kunnen draaien.

Reactie van de minister

Volgens minister Bruins van Medische Zorg hoeft het onderscheid tussen verpleegkundigen op basis van hun opleiding helemaal niet wettelijk geregeld te worden. De minister geeft aan dat het huidige wetsvoorstel een wens was van de beroepsgroep Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). Zij zouden juist op de wet hebben aangedrongen bij de minister die er zelf al enige twijfels bij had.

De betrokken partijen gaan opnieuw rond de tafel om te kijken met welke aanpassingen de onrust onder verpleegkundigen weggenomen kan worden.

Aanpassing regels voor vermelding BIG-nummer

Het oorspronkelijke voorstel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport m.b.t. het verplicht zichtbaar maken van BIG-nummers is van de tafel. De beroepsverenigingen hebben het voor elkaar gekregen dat het nummer niet meer op facturen, briefpapier en social media vermeld hoeft te worden.

Aanpassingen

Het voorstel is inmiddels aangepast. Zorgverleners moeten het BIG-nummer nog wel kenbaar maken als zij hun naam gebruiken op websites. Ook bij het versturen van een mail dient het nummer vermeld te worden.

Als in wachtkamers de naam van een zorgverlener op een scherm voorbij komt, dan dient hier ook het BIG-nummer bij vermeld te worden. En vanzelfsprekend ook wanneer patiënten naar het nummer vragen.

De regels van het aangepaste voorstel zouden nu op 01-06-2020 actief moeten worden. Reageren op het voorstel kan tot eind deze maand (30-09-2019) via de internetconsultatie van de Rijksoverheid. Het definitieve besluit wordt na 30 september genomen door de minister.

Overleg vermelding BIG-nummers verplaatst naar 13 juni

Het overleg over een verplichte vermelding van BIG-nummers zou in mei plaatsvinden. Inmiddels is echter bekend dat dit bestuurlijk overleg verplaatst is naar 13 juni 2019.

Onnodige administratieve last

De beroepsverenigingen voor artikel 3-beroepen zoals fysiotherapie en medici hebben opnieuw aandacht gevraagd voor het aanpassen van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) m.b.t. de verplichte bekendmaking van het BIG-nummers. Men heeft nogmaals duidelijk gemaakt dat de manier hoe men dit voor ogen heeft leidt tot onnodige administratieve lasten. Het voorstel is daarom de AMvB dusdanig te wijzigen dat een beroepsbeoefenaar alleen de verplichting krijgt om het BIG-nummer te tonen op de officiële website waarop hij zich presenteert.

Aanpassing AMvB

In het overleg van 13 juni zal dit standpunt verdedigd worden. Daarna zal de minister geïnformeerd worden over de uitkomst van het overleg. Vervolgens volt een besluit van de minister over hoe hij de AMvB aanpast. De Inspectie Gezondheidszorg zal tot die tijd niet handhaven op het vermelden van BIG-nummers.

Onderzoek toekomstbestendigheid BIG wet

De Minister voor Medische Zorg en Sport heeft aan de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) een advies gevraagd over de toekomstbestendigheid van de BIG wet. De RVS doet hiervoor een onderzoek middels een veldraadpleging.

Vragenlijst

Er is een uitgebreide vragenlijst samengesteld. RVS verzoekt betrokkenen bij de BIG wet de vragenlijst in te vullen. Gezondheidsprofessionals die mee willen denken kunnen zo invloed uitoefenen op de toekomst van de BIG wet.

Het invullen duurt ongeveer een half uur. Dit is inclusief het lezen van de inleidende teksten. Deelname aan het onderzoek wordt zeer op prijs gesteld. De verzamelde informatie wordt verwerkt in het advies dat wordt uitgebracht aan de minister.

Invullen van de vragenlijst kan tot woensdagochtend 10 april 2019. Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.

Vermelding BIG-nummer per 1 april verplicht

Voor zorgverleners die BIG-geregistreerd zijn, wordt het vanaf 1 april 2019 verplicht om het zogeheten BIG-nummer bekend te maken op alle uitingen zoals facturen, naambordjes en websites. Volgens de artsenfederatie KNMG is invoering op een dergelijke korte termijn niet mogelijk. Het ministerie van VWS heeft toegezegd te komen met een alternatief dat werkbaar is.

Lees verder “Vermelding BIG-nummer per 1 april verplicht”