Overleg vermelding BIG-nummers verplaatst naar 13 juni

Het overleg over een verplichte vermelding van BIG-nummers zou in mei plaatsvinden. Inmiddels is echter bekend dat dit bestuurlijk overleg verplaatst is naar 13 juni 2019.

Onnodige administratieve last

De beroepsverenigingen voor artikel 3-beroepen zoals fysiotherapie en medici hebben opnieuw aandacht gevraagd voor het aanpassen van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) m.b.t. de verplichte bekendmaking van het BIG-nummers. Men heeft nogmaals duidelijk gemaakt dat de manier hoe men dit voor ogen heeft leidt tot onnodige administratieve lasten. Het voorstel is daarom de AMvB dusdanig te wijzigen dat een beroepsbeoefenaar alleen de verplichting krijgt om het BIG-nummer te tonen op de officiële website waarop hij zich presenteert.

Aanpassing AMvB

In het overleg van 13 juni zal dit standpunt verdedigd worden. Daarna zal de minister geïnformeerd worden over de uitkomst van het overleg. Vervolgens volt een besluit van de minister over hoe hij de AMvB aanpast. De Inspectie Gezondheidszorg zal tot die tijd niet handhaven op het vermelden van BIG-nummers.