Onderzoek toekomstbestendigheid BIG wet

De Minister voor Medische Zorg en Sport heeft aan de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) een advies gevraagd over de toekomstbestendigheid van de BIG wet. De RVS doet hiervoor een onderzoek middels een veldraadpleging.

Vragenlijst

Er is een uitgebreide vragenlijst samengesteld. RVS verzoekt betrokkenen bij de BIG wet de vragenlijst in te vullen. Gezondheidsprofessionals die mee willen denken kunnen zo invloed uitoefenen op de toekomst van de BIG wet.

Het invullen duurt ongeveer een half uur. Dit is inclusief het lezen van de inleidende teksten. Deelname aan het onderzoek wordt zeer op prijs gesteld. De verzamelde informatie wordt verwerkt in het advies dat wordt uitgebracht aan de minister.

Invullen van de vragenlijst kan tot woensdagochtend 10 april 2019. Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.