Vermelding BIG-nummer per 1 april verplicht

Voor zorgverleners die BIG-geregistreerd zijn, wordt het vanaf 1 april 2019 verplicht om het zogeheten BIG-nummer bekend te maken op alle uitingen zoals facturen, naambordjes en websites. Volgens de artsenfederatie KNMG is invoering op een dergelijke korte termijn niet mogelijk. Het ministerie van VWS heeft toegezegd te komen met een alternatief dat werkbaar is.

De KNMG is niet tegen de vermelding van het BIG-nummer, maar vindt de uitwerking ondoordacht omdat het een veel omvangrijkere verplichting voor zorgverleners wordt dan vooraf gedacht werd. Het vermelden van het BIG-nummer op alle facturen lijkt de KNMG een onnodig belastende administratieve maatregel. Facturen gaan immers meestal naar de zorgverzekeraar en niet rechtstreeks naar de patiënt. De artsenorganisatie is teleurgesteld dat de zorgverleners niet meegenomen zijn in de uitvoering van de wetswijziging, terwijl dit wél toegezegd was door de minister. De KNMG heeft daarom een brandbrief gestuurd naar minister De Jonge met het verzoek de maatregel aan te passen en uit te stellen.

Tekst Rijksoverheid

Het voorschrift dat de Rijksoverheid opgesteld heeft:

U moet ervoor zorgen dat iedereen vanaf 1 april uw  BIG-nummer (of de BIG-nummers van uw medewerkers), makkelijk en snel kan vinden.

U vermeldt het nummer op alle plekken waar u beroepsmatig uw naam en beroep (of die van de zorgverleners die u in dienst heeft of inhuurt) bekend maakt.

De wet gaat uit van in ieder geval de onderstaande plekken:

- website(s) en andere digitale media;
- briefpapier en e-mail ondertekening;
- facturen;
- op bordjes in wachtkamers van praktijken en ziekenhuizen.


Rijksoverheid