Uitstel verplichte vermelding BIG-nummers

Begin vorige week stuurde Artsenfederatie KNMG namens andere artikel 3-beroepsbeoefenaren een brief aan de minister. Hierin werd potest aangetekend tegen de maatregelen en de invoeringsdatum (van 1 april) voor het verplicht tonen van BIG-nummers.

Reactie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Op 8 maart 2019 liet het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in een reactie weten dat het ministerie op korte termijn met de afzenders van de brief in overleg wil treden om tot regelgeving te komen die wel uitvoerbaar is. Het VWS stelt als doel van dit overleg tot een oplossing te komen waarbij rekening gehouden wordt met de administratieve lasten van zorgverleners. Ook wil men er rekening mee houden dat er voldoende tijd is voor implementatie.

Volgende het VWS moet er mogelijk zelfs een nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) komen over de vermelding van BIG-nummers. De Tweede Kamer wordt over de gang van zaken geïnformeerd.

Artsenfederatie KNMG en de andere artikel 3-beroepsbeoefenaren zijn blij met de reactie van het ministerie naar aanleiding van de brief. Bij overleg zal er op gewezen worden dat een aanpassing van de AMvB gericht moet zijn op de minst mogelijke administratieve last voor zorgverleners aangezien de administratieve last momenteel al erg hoog is.

Vooralsnog geen controles

Er is een toezegging gedaan dat de inspectie (IGJ) voorlopig geen controles uit zal voeren op het naleven van de verplichting om BIG-nummers te vermelden. De controles zijn tot de invoering van een eventueel nieuw AMvB van de baan.