Update: overleg over het vermelden van BIG-nummers

Kortgeleden is er veel onrust ontstaan over het verplicht weergeven van BIG-nummers op de verschillende online en offline uitingen van zorgverleners. Het VWS, de beroepsgroepen, werkgevers, Zorgverzekeraars Nederland en de Patiƫntenfederatie zijn daarom met elkaar in overleg gegaan.

Omdat het om ingewikkelde materie gaat zal er een vervolgoverleg plaatsvinden. Het doel van dit vervolgoverleg is om tot een oplossing te komen waarbij gedacht wordt aan de administratieve lasten van zorgverleners en waarbij rekening gehouden wordt met de tijd die nodig is om de nieuwe regels te implementeren.

De partijen streven ernaar om binnen enkele maanden tot een werkbare oplossing te komen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is gevraagd tot die tijd niet te handhaven. Zorgverleners hebben dus voorlopig nog even de tijd en kunnen de nieuwe afspraken afwachten.